Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret d. 05/08/2019

Denne Hjemmeside er drevet og eget af BetterNow WorldWide ApS (‘BetterNow’). Denne hjemmeside er en indsamlings hjemmeside for Velgørende Organisationer.

BetterNow WorldWide ApS er registeret under CVR nummeret 34205566, med kontor på: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, Danmark. Som virksomhed er BetterNow WorldWide ApS underlagt Dansk lovgivning.

Nærværende vilkår og betingelser gælder for betternow.org, alle underdomæner, eventuelle widgets eller API integrationer vi tilbyder, og og alle andre hjemmeside eller websider vi ejer eller driver, der indeholder et link til denne erklæring.

Nærværende generelle vilkår og betingelser skal finde anvendelse på enhver indsamler, bruger, velgørende organisation eller bidragsyders brug af siden (Se venligst definitioner herunder)

Ved at besøge eller bruge denne hjemmeside accepteres den seneste version af disse vilkår og betingelser. Vi opdaterer løbende disse vilkår og betingelser, så venligst tjek disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum for at holde dig opdateret.

Enhver enkeltperson garanterer ved sit besøg eller brug af siden på vegne af en virksomhed eller organisation, at denne enkeltperson har den relevante bemyndigelse til at acceptere vilkårene på vegne af virksomheden eller organisationen.

1. Definitioner

Udtrykkene, der benyttes i dette dokument, skal forstås som følger:
  • "Os", "vi" og "BetterNow" henviser til BetterNow Worldwide ApS.
  • “Hjemmesiden", "siden" eller vores "serviceydelser" henviser til hjemmesiden betternow.org, alle underdomæner, eventuelle widget eller API integrationer Vi tilbyder, og alle andre hjemmeside vi ejer eller driver, der indeholder et link til denne erklæring.
  • "Indsamler" henviser til en person eller virksomhed, der opretter en side med det formål at indsamle penge til en velgørende organisation.
  • "Velgørende Organisation" henviser til den organisation, der modtager pengegaven.
  • "Bidragsyder" henviser til en person eller virksomhed, der giver en pengegave til en velgørende organisation gennem en indsamlingsside.
  • "Bruger", "Du og "Dig" henviser til enhver person, der besøger Hjemmesiden eller benytter de tilhørende serviceydelser

2. Beskrivelse af aktiviteter samt leverede serviceydelser

Vores serviceydelse består af videregivelse af de gaver, der indsamles til en velgørende organisation, som Indsamleren vælger. Til dette formål udvikler og vedligeholder vi hjemmesiden samt alle relaterede serviceydelser.

- Oprettelse af indsamlingsside:

Alle kan blive indsamlere ved at oprette en indsamlingsside til en velgørende organisation efter eget valg. Når du har valgt et projekt, laver du din egen personlige indsamlingsside med tekst, billede/video, et mål for hvor meget du vil indsamle, samt en dato for hvornår indsamlingen slutter. Når du er klar, deler du indsamlingssiden med andre, så de kan støtte din indsamlingsside med gaver til det projekt, du har valgt. Du kan til enhver tid ændre tekst, billede/video, mål og slutdato på din indsamlingsside.

- Bidrag:

Når du giver et bidrag til en indsamlingsside, vil dit bidrag blive sendt til den velgørende organisation, som Indsamleren har valgt, og som vises på indsamlingssiden.

Dit bidrag til den velgørende organisation er underlagt dennes egne betingelser. Alle bidrag ydes mellem dig og velgørenhedsorganisationen. BetterNow stiller kun muligheden for at donere til velgørenhedsorganisationen til rådighed. BetterNow kan ikke agere uafhængigt og beslutte, om et bidrag skal refunderes eller ej. Kun den velgørende organisation, du givet et bidrag til, kan gøre det.

Bidrag udbetales direkte til den velgørende organisation, og BetterNow har ikke på noget tidspunkt adgang til disse midler.

Den e-mail kvittering, som du modtager, efter du har givet et bidrag, skal betragtes som en bekræftelse af bidraget. Du kan desuden anmode om kvitteringen på ny, efter at du har givet dit bidrag. For at anmode om en kvittering, skal du skrive til support@betternow.org. De skattemæssige konsekvenser af bidrag til en velgørende organisation er forskellige fra land til land, og som bidragsyder bør du konsultere de relevante myndigheder inden for deres eget retsområde for få retningslinjer om disse forhold.

3. Brugerens materiale

Alle meddelelser eller materiale, som du sender til Os gennem denne side, uanset om det er via e-mail eller andre medier og uanset årsag, vil ikke blive behandlet som fortroligt og beskyttet.

Mens du beholder ejerskab over denne kommunikationer og materialer, giver du os en ikke-eksklusiv, fuldt betalt, permanent og verdensomspændende ret til at kopiere, distribuere, fremvise, publicere, oversætte, tilpasse, modificere og på anden vise benytte dette materiale. Du giver os kun brugsret i forbindelse med velgørenhedsplatformen og dens forbundne tjenester samt til promovering af disse. Det kunne eksempelvis dreje sig om skærmbilleder af din indsamlingsside til brug i et casestudie for at promovere vores tjenester og platform. Du overdrager os denne rettighed, uanset det anvendte medie.

Vær venlig ikke at sende fortrolige eller beskyttede oplysninger til os, medmindre Vi gensidigt har aftalt andet på skrift.

Du repræsenterer og indestår desuden for at:

- Du ejer de materialer og de oplysninger, du har udgivet via hjemmesiden og serviceydelserne, eller at du på anden måde har ret til at udstede den tilladelse, der er beskrevet i dette afsnit.

- Udgivelsen af dine materialer samt oplysninger på eller via hjemmesiden og serviceydelserne ikke overtræder retten til privatliv, regler om offentliggørelse, copyrights, kontrakt rettigheder, ideelle rettigheder, immaterielrettigheder eller enhver anden rettighed, en person måtte have. Du indvilliger i at betale alle royalties, afgifter samt ethvert andet beløb, der måtte være skyldigt til enhver person som følge af et indhold, du har sendt til eller lagt ud på siden.

Vi påtager os intet ansvar for at overvåge upassende indhold eller adfærd. Hvis vi på noget tidspunkt, efter eget skøn, vælger at overvåge siden, påtager Vi os alligevel ikke noget ansvar for indholdet, ingen pligt til at ændre eller fjerne upassende indhold og intet ansvar for adfærden af den bruger, der indsender indhold af en sådan type. Vi giver ingen garantier, direkte eller indirekte, for indholdet eller rigtigheden og troværdigheden af nogen af de oplysninger, som du giver til andre brugere.

Vi kan desuden ikke garantere for identiteten af nogen af de brugere, som du kan komme komme i kontakt med, mens du bruger siden. Ligeledes kan vI ikke garantere for ægtheden af de oplysninger, som brugere giver om dem selv eller om de forhold, de beskriver.

Eftersom personlige standarder er forskellige, og individuelle personer nogen gange vælger ikke at overholde vores politikker og kutymer, kan du blive udsat for indhold, som du finder krænkende eller stødende. Du kan kontakte vores support på support@betternow.org og underrette Os om det indhold, du finder stødende.

4. Validering af Velgørende Organisationer

Vi accepterer kun velgørende organisationer, der kan godkendes af lokale myndigheder eller gennem veletablerede og troværdige upolitiske organisationer. Vi har et kodeks, der bliver nøje håndhævet, for, hvad en Velgørende Organisation er. Det varierer fra land til land, du kan se en fuldstændig beskrivelse af dette på siden “Anerkendelsespolitik ”.

Vi har ingen mulighed for at overvåge organisationens faktiske anvendelse af Bidraget. Derfor bør du kun indsamle penge til og bidrage til en organisation, du har tillid til.

Medmindre andet er specifikt angivet, støtter Vi ikke og har ingen tilknytning til nogen af de organisationer, der er nævnt, anført, beskrevet på, eller der er link til på hjemmeside, og repræsenterer ikke eller stiller nogen garantier for disse organisationer på nogen måde.

5. Varemærke og Copyright

Navnet BetterNow, det tilhørende logo samt www.betternow.org er ejet af Betternow Worldwide ApS og må ikke benyttes af andre uden samtykke fra Betternow Worldwide ApS.

Alt indhold på www.betternow.org er ejet af Betternow Worldwide ApS og må ikke benyttes eller kopieres af andre uden samtykke fra Betternow Worldwide ApS. Du kan dog kopiere tekst til din egen private brug.

Alle logoer og billeder der er uploadet af en velgørende organisation er ejet af denne Velgørende Organisation. Du har som bruger under ingen omstændigheder tilladelse til at bruge eller kopiere dette indhold uden tilladelse fra den velgørende organisation. Hvis du ønsker at gøre brug af indhold ejet af en velgørende organisation, må du først indhente tilladelse fra den velgørende organisation. For at starte denne process, skriv en email til support@betternow.org.

6.Overtrædelse af Copyright

6.1 Vi respekterer andres immaterielle ejendom, og vi beder dig gøre det samme. Hvis du eller en anden bruger mener, at din eller deres copyright, varemærke eller andre immaterielle rettigheder er blevet krænket af et indlæg på denne hjemmeside, skal du eller den bruger meddele det til os.

6.2 For at være effektiv skal en meddelelse indeholde:

- En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der har bemyndigelse til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der angiveligt er blevet krænket;
- Identifikation af det arbejde, der er beskyttet af copyright, som skulle være blevet krænket;
- Oplysninger, der gør det muligt for Os at kontakte den klagende part, såsom en e-mail, adresse eller telefonnummer, hvor den klagende part kan kontaktes;
- Identifikation af det materiale, der skulle være blevet krænket, og som skal fjernes;
- En erklæring på at den klagende part i god tro mener, at måden det pågældende materiale bruges, ikke er godkendt af copyright-indehaveren eller lovgivningen;
- En erklæring på at oplysningerne i meddelelsen er korrekte samt afgivet på tro og love, at den klagende part har bemyndigelse til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der angiveligt er blevet krænket.

Send meddelelsen til: support@betternow.org

7. Forbudte aktiviteter

7.1 Du indvilliger i at handle ansvarligt og lovligt, når Du bruger Hjemmesiden. Du skal overholde alle relevante love, forordninger og regler. Du må ikke benytte Serviceydelserne til nogen ulovlige formål, til at begå nogen lovovertrædelser eller forbrydelser i henhold til lovgivningen i nogen af de retsområder der opnås adgang til via hjemmesiden, eller på en måde der forventeligt kan skade nogen anden person.

7.2 Du indvilliger i ikke at bruge serviceydelserne og hjemmesiden til følgende:

- Udgive indhold, der indeholder vold eller kan være stødende, eller der indeholder link til nogen voksenhjemmeside;

- Udgive eller reklamere for oplysninger, som du ved er falske eller misvisende, eller der fremmer illegale aktiviteter eller voldelig, truende, sjofel, ærekrænkende eller injurierende adfærd;

- Udgive indhold, der er krænkende og fremmer racisme, fordomme, had eller på nogen måde forvolder skade på en hvilken som helst gruppe eller enkeltindivid;

- Efterligne nogen person eller virksomhed;

- Benytte serviceydelserne til noget illegalt formål, kriminel eller skadevoldende handling, herunder, men ikke begrænset til, børnepornografi, bedrageri, ulovlig handel med sjofle materialer, chikane, forfølgelse, afsendelse af uønsket post og chatbeskeder (spamming og spimming), afsendelse af virus eller andre skadelige filer, krænkelse af copyright, krænkelse af patent eller tyveri af forretningshemmeligheder;

- Uploade, vise på hjemmesiden eller i forbindelse med hjemmesiden bruge nogen materialer, der på nogen måde krænker copyright, andre immaterielle rettigheder eller tredjeparts ejendomsret, eller der på anden må måtte gøre os forpligtet til at betale erstatning til nogen tredjepart.

- Uploade, udgive, e-maile, overføre eller på anden måde tilgængeliggøre uopfordret eller uautoriseret annoncering, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve, pyramideplan eller nogen anden form for anmodning;

- Afholde lotterier eller andre spilleaktiviteter, når disse er i konflikt med lokale love;

- Skjule oprindelsen til enhver kommunikation der viderebringes gennem denne hjemmeside;

- Forstyrre eller afbryde serviceydelserne eller de servere eller netværk, der er forbundet til denne hjemmeside og/eller andre serviceydelser eller nægte at adlyde anmodninger, forretningsordner, politikker eller bestemmelser for netværk, der er tilsluttede denne hjemmeside og/eller andre serviceydelser fra Os;

Vi forbeholder os ret til at undersøge og anlægge sag mod enhver, der efter vores mening overtræder denne bestemmelse, herunder, men ikke begrænset til, anmeldelse til de relevante retshåndhævende myndigheder.

7.3 Indbyggere i enhver stat eller retsområde, hvor et hvilket som helst aspekt af hjemmesiden eller serviceydelserne er i konflikt med de lokale love, er ikke berettigede til at benytte hjemmesiden og tilhørende serviceydelser. Vi vil gøre, hvad der er rimeligt, for at sikre, at vores serviceydelser overholder alle lokale love, som Vi faktisk er bekendte med, men Du er ansvarlig for, at du overholder de lokale love.

7.4 Børn. Denne hjemmeside er tiltænkt almene brugere af internet og er ikke målrettet børn på nogen måde. Børn under 13 år er forbudt brugen af denne hjemmeside.

8. Indsamlerens brug af serviceydelserne

8.1 Indhold offentliggjort af brugerne

Brugerne er, når de benytter BetterNow, bekendte med, at BetterNow fralægger sig ethvert ansvar vedrørende indhold, som brugerne har offentliggjort på hjemmesiden. Brugerne er derfor ansvarlige for det indhold, de lægger ud på hjemmesiden

Indholdet, der offentliggøres af brugerne, må ikke skade de velgørende organisationer og/eller BetterNows image. I tilfælde af at brugerne forvolder skade på velgørende organisationer og/eller BetterNows image, vil de blive holdt ansvarlige for skaden, og de vil yde erstatning til BetterNow for ethvert tab, bod eller skade, der er forårsaget af det af brugeren offentliggjorte indhold.

Ethvert indhold, der skader BetterNow og/eller den velgørende organisations image vil blive fjernet uden varsel og ansvar.

8.2 Sikkerhed og adgangskode

Du alene er ansvarlig for at holde din adgangskode og konto fortrolig, samt for enhver udtalelse, handling eller udeladelse, der foretages ved brug af din adgangskode og din konto, inklusiv alle sendte mails og alle pådraget omkostninger herved.

Du skal derfor sørge for, at ingen andre får adgang til din adgangskode og din konto. Vores personale vil aldrig spørge dig om din adgangskode. Du må ikke overdrage eller dele din konto med andre, og vi forbeholder os ret til øjeblikkeligt at opsige din konto, hvis den uretmæssigt bliver overført eller delt.

9. Gebyrer

Velgørende organisationer betaler os et abonnement og / eller et transaktionsgebyr for at bruge hjemmesiden. Priserne for BetterNow kan ses på vores pris oversigt.

10. Sikkerhed når der gives bidrag

Kreditkortoplysninger håndteres af vores betalingsudbydere, der er blandt de ledende udbydere af online-betaling i verdenen. Vores løsning overholder de højeste PCI-standarderne, og al kommunikation vedrørende penge og kortoplysninger er krypterede.

11. Garantier og erstatningsansvar

11.1 Du alene er ansvarlig for, for egen regning, at sørge for det udstyr, der er nødvendigt for at benytte serviceydelserne, inklusiv computer og modem samt din egen internetforbindelse.

11.2 Du er indforstået med og indvilliger i, at midlertidige afbrydelser af serviceydelserne kan forekomme som normale hændelser. Du er ydermere indforstået med og enig i, at vi ikke har nogen kontrol med tredjeparts netværk, som Du kan få adgang til ved brug af denne hjemmeside, og forsinkelser samt forstyrrelser af andre netværksoverførsler er derfor uden for vores kontrol.

11.3 BetterNows erstatningsansvar er begrænset til serviceydelser leveret af BetterNow. BetterNow kan ikke holdes ansvarlig for nogle indirekte tab eller skader, der måtte opstå som følge af anvendelse af BetterNows serviceydelser. Herunder specielt tab vedrørende forventet omsætning eller profit, et varemærkes image, kunder, computerudstyr eller software, omdømme, goodwill, eller ethvert andet aktiv eller immateriel ret.

11.4 Denne hjemmeside kan forbinde dig med andre sider på internettet eller på anden måde indeholde henvisninger til oplysninger, dokumenter, software, materialer og/eller serviceydelser leveret af andre. Disse sider kan indeholde oplysninger eller materialer, som nogen personer kan finde upassende eller krænkende.

Disse andre sider og tredjeparter er uden for vores kontrol, og Vi er ikke ansvarlige for rigtigheden, overholdelse af copyright, lovlighed, anstændighed eller for noget andet aspekt af indholdet på sådanne sider. Vi er heller ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser i nogen henvisninger til tredjeparter eller deres produkter og serviceydelser. Indsættelsen af et sådant link eller henvisning er udelukkende for at gøre det nemmere, og det er ikke ensbetydende med vores anerkendelse af eller forbindelse til hjemmesiden eller tredjeparten, og det er heller ikke af nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte.

11.5 Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen oplysninger, bekræftelse eller udtalelse på hjemmesiden af indsamlere, bidragsydere, velgørende organisationer eller andre brugere.

11.6 Med undtagelse af forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår og Betingelser eller enhver anden skriftlig aftale, kan BetterNow ikke holdes ansvarlig over for nogen indsamler, bidragsyder, velgørende organisation eller anden bruger.

11.7 Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de registrerede velgørende organisationer overholder lovende i de lande, hvor de er registrerede. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for pålideligheden, karakteren eller retskaffenheden af den velgørende organisation, der indsamler penge gennem serviceydelserne.11.8 BetterNow fungerer som en serviceudbyder og kan derfor ikke holdes ansvarlig for falske oplysninger, der offentliggøres af velgørende organisationer.12. Generelle bestemmelser

12.1Delvis ugyldighed

Enhver bestemmelse eller under-bestemmelse i nærværende Vilkår og Betingelser, der er ugyldig eller er umulig at håndhæve, skal ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af nogen anden bestemmelse eller under-bestemmelse af disse vilkår og betingelser, der skal bevare deres fulde effekt.

12.2 Lovvalg

Nærværende vilkår og betingelser er underlagt dansk ret.

12.3 Værneting

Hvis en tvist opstår på baggrund af nærværende vilkår og betingelser, vil den relevante danske domstol være eneste kompetente myndighed til at afgøre sagen.

12.4 Ændring af vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående meddelelse til dig. Alle ændringer vil træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Du bekræfter og er enig i, at det er dit ansvar jævnligt at gennemse denne hjemmeside og disse vilkår og betingelser for at være opmærksom på enhver ændring. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer vil være din bekræftelse af de ændrede vilkår og betingelser, samt at du indvilliger i at overholde og være bundet til de opdaterede vilkår og betingelser..

12.5 Opsigelse og deaktivering

Du er enig i, at vi med eller uden grund og/eller forudgående meddelelse kan opsige din konto samt lukke din adgang til hjemmesiden.

Uden at begrænse det ovenstående, vil følgende føre til vores opsigelse af din brug af hjemmesiden:

- Overtrædelse eller misbrug af nærværende vilkår og betingelser eller andre registrerede BetterNow aftaler eller retningslinjer;

- Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre regeringsagenturer;

- En anmodning fra dig;

- Uventede tekniske forhold eller problemer;

- Lange perioder uden aktivitet;

Du indvilliger desuden i, at alle opsigelser sker efter vores skøn, og at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for opsigelsen af din konto eller din adgang til hjemmesiden. Opsigelsen af din konto vil medføre deaktivering af alle indsamlingssider, der er forbundet med kontoen. Hvis årsagerne til, at vi opsagde din konto, bliver løst, kan kontoen og alle indsamlingssider forbundet hermed genaktiveres.

En indsamler har også ret til til enhver tid at deaktivere og/eller slette hendes/hans indsamlingsside.