Persondatapolitik

Hjemmesiden https://boernesagen.yourbetternow.org og indsamlingsplatform for velgørenhedsorganisationer på denne hjemmeside leveres og administreres af BetterNow WorldWide ApS (herefter "os", "vi"). Du kan læse mere om denne hjemmesiden og BetterNow her.

Hjemmesiden giver dig mulighed for at give donationer til velgørenhedsorganisationer gennem BetterNow indsamlingsplatform.

Alle personlige oplysninger, du specifikt giver, når du donerer til en velgørenhedsorganisation, behandles af den velgørenhedsorganisation, du vælger at donere til, i deres rolle som dataansvarlig og i overensstemmelse med den valgte organisations persondatapolitik, der er linkes til, når du donerer. BetterNow er 'kun' databehandler i dette tilfælde.

Når du registrerer en profil på hjemmesiden https://boernesagen.yourbetternow.org for at offentliggøre og administrere din egen indsamling eller hold, behandler BetterNow dine personlige oplysninger i vores rolle som dataansvarlig.

Vi tager behandlingen af dine personlige oplysninger alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret bruger hos os samt om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du gemmer disse retningslinjer lokalt.

Grundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger, er at kunne opfylde aftale med dig om, at benytte vores indsamlingsplatform.

1. Personoplysninger

1.1. Når du opretter en profil og dermed registrerer dig på vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
  • Dit for- og efternavn
  • Din adgangskode
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Er din bruger tilknyttet administrator af en velgørende organisation indsamler vi også information om din titel og arbejdsgiver
  • Donerer du penge til en indsamling, kan du også vælge at oplyse dit CPR/CVR-nummer med henblik på at opnå et skattefradrag.
  • Vi lagrer desuden data om dine handlinger og aktiviteter på Hjemmesiden, såsom din donationshistorik, nuværende og tidligere Indsamlinger, events du har deltaget i og andre handlinger foretaget på Hjemmesiden.
  • Vi registrerer din IP-adresse, som led i vores cookies til brug for analyse og optimering af Hjemmesiden, i IT og betalings sikkerheds øjemed, samt anti-svindel arbejde.
Disse personoplysninger er vi dataansvarlige for. Vi er også dataansvarlige for videregivelse af dine disse personoplysninger til vores databehandler, jf. afsnit 3.

1.2. Du kan frivilligt selv vælge at knytte yderligere oplysninger til din profil, f.eks. fødselsdato. Disse oplysninger behandles i din interesse, og du har selv kontrol over, hvilke yderligere personoplysninger vi har om dig.

2. Anvendelse af dine personoplysninger

2.1. Formålet med indsamlingen af personoplysningerne er at administrere din brug af vores indsamlingsplatform, herunder at tilbyde support, sende dig kvitteringer for donationer, forbedre Hjemmesiden og vores services (herefter ”Formålet”).

2.2. Vi videregiver Personoplysninger til de organisationer, som du opretter indsamlinger til fordel for eller som du donerer penge til.

2.3. Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi indsamler.

2.4. Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål end det oprindelige Formål, med mindre det nye formål er klart foreneligt med det oprindelige Formål eller medmindre du forinden har givet dit samtykke hertil.

2.5. For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler, og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personoplysninger.

2.5.1. Vi er dog afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer forbundet hertil. Du kan benytte kontaktinformationerne i afsnit 7 til at meddele os dine ændringer.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger opbevares hos ekstern virksomheder valgt af os, (herefter ”Databehandleren”). Vi anvender databehandlere i både EU og i USA. Du giver dit samtykke til, at vi bruger databehandlere i usikre tredjelande som USA, forudsat at der er et juridisk overførselsgrundlag, der sikre overførslen af dine personoplysninger og sikrer tilstrækkelig beskyttelse af personoplysningerne.

3.2. Databehandleren fungerer udelukkende som databehandler i forhold til de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for.

3.3. Databehandleren behandler alene data efter instruks fra os.

3.4. Vi påser løbende, at Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

4. Sikkerhed af dine personoplysninger

4.1. Vi vil sørge for, at vi i øvrigt har passende sikkerhedsforanstaltninger.

4.2. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser der sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til og kan bruge dine personoplysninger.

4.3. Vi har truffet passende foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

4.4. Du kan læse mere om vores sikkerhedsrutiner og retningslinjer hér: https://boernesagen.yourbetternow.org/security

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet, opfyldelse af lovkrav eller et krav ifølge med en kontrakt med vores kunder. Vi opbevarer også personoplysninger til statistisk brug og disse personoplysninger bliver brugt i en samlet og anonymiseret database for statistisk analyse.

5.2. Personoplysninger som du har oplyst i forbindelse med oprettelse af en indsamling, sletter vi senest 12 måneder efter indsamlingen er slettet.

5.3. Har du doneret penge til en indsamling, bliver dine personoplysninger slettet fra vores database tidligst efter 6 måneder og senest efter 2 år, efter at indsamlingssiden er slettet. Hvis du har doneret, men ikke via en indsamling, slettes dine oplysninger efter tidligst 6 måneder og senest efter 2 år. Organisation du har doneret til opbevare muligvis dine personoplysninger længere, se venligst den valgte organisations privatlivspolitik.

5.5. I de tilfælde hvor du har oplyst dit CPR-nummer til brug for indberetning af skattefradrag, slettes dette lige efter skattemyndighedernes sidste deadline for indberetning af skattefradrag.

6. Dine rettigheder

6.1. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

6.2. Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.3. Du kan til enhver tid slette alle dine personlige oplysninger. Klik blot på den røde knap mærket "Slet min konto" fra din profilside.

6.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Dataansvarlig

7.1. Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

BetterNow WorldWide ApS
CVR-nr. 34205566
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København K

7.2. Har du spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik og behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på: privacy@betternow.org