Sammen mod børnefattigdom

Sammen mod børnefattigdom

Ønsker du at bidrage til, at udsatte børn og unge kan få den opvækst alle børn og unge fortjener? Så har du en mulighed for at starte din egen juleindsamling til Børnesagens Fællesråd.

Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation og har i 117 år kæmpet for udsatte børn og unge. Vi hjælper her og nu ved at uddele stipendier til fejring af vigtige mærkedage som jul og konfirmation, og yder også økonomisk støtte, der gør det muligt at dyrke fritidsinteresser og færdiggøre en uddannelse.

Julen er en særlig tid, som mange forbinder med glæde og hyggeligt samvær med de nærmeste. Desværre er det for mange også en tid, hvor man kan blive mindet om de ressourcer, man ikke har. Det kan f.eks. være, at familien ikke ligner den i julekalenderen, at vinterjakken mangler, eller julegaverne er svære at få råd til. Vi modtager i Børnesagens Fællesråd årligt i gennemsnit 2000 ansøgninger til julestipendiet fra enlige forsørgere. Med et gennemsnit på to børn per familie svarer det til ca. 4000 børn, der har brug for støtte til at fejre jul hvert år. Desværre er det langt fra alle, der får et stipendium. I 2019 modtog vi eksempelvis 2644 ansøgninger, hvoraf vi kunne imødekomme 870 familier og nå 1600 børn. Behovet har i år ligeledes været højt på grund af COVID-19, der har haft store konsekvenser for de mest udsatte. Ved at starte en indsamling for Børnesagens Fællesråd bidrager du til vores arbejde i kampen mod børnefattigdom. Både her og nu og på længere sigt. Ønsker du at vide mere om Børnesagens Fællesråds arbejde er du velkommen til at kontakte os.

Den direkte støtte er altafgørende for at mindske konsekvenserne af børnefattigdom her og nu, men står ikke alene. Der er behov for forebyggende indsatser med langsigtede perspektiver. Derfor er vi samlet 19 organisationer på det udsatte børne- og ungeområde i ét Fællesråd. Her sidder organisationer, som arbejder med og for anbragte, tidligere anbragte og pårørende til misbrugere, der ydes familiehjælp og gratis rådgivning og endelig sikres adgang og deltagelse i sunde fritidsinteresser. Tilsammen mobiliseres flere tusinde frivillige, der hver dag gør en forskel for udsatte. Ønsker du at vide mere om organisationerne kan du klikke HER.

Børnesagens Fællesråd giver udsatte børn og unge en fælles stærk stemme. Vi er stolte af at kunne dække et så komplekst område i dets helhed, hvor vi i kraft af Fællesrådet har en unik samlet ekspertise. Vores langsigtede mål er at bryde tabuer omkring fattigdom, der desværre alt for ofte er forbundet med skam og en følelse af ikke at slå til, hvilket i lige så høj grad fastholder familier i fattigdom som den egentlige økonomiske knaphed. Ingen børn skal skamme sig over deres familie og ingen børn må opleve begrænsninger, der fratager dem troen på dem selv eller et håb om en bedre fremtid. Derfor er vi i Børnesagens Fællesråd Sammen mod Børnefattigdom, fordi vi mener og tror på, at alle børn fortjener en god opvækst med lige vilkår. Denne kamp har vi kæmpet gennem de sidste 117 år, og vi er dedikeret til at fortsætte.

Tryk HER for ofte stillede spørgsmål.
Tryk HER for at se Børnesagens Fællesråds input til Barnets Lov.
Tryk HER for at læse rapport om Børnesagens Fællesråds fritids- og uddannelsesstipendier.
Tryk HER for at læse undersøgelse af ansøgere til Børnesagens Fællesråds stipendier


10.871 kr.
Indsamlet


3
Indsamlinger

10
Donationer